CONDICIONS GENERALS

  1. Aquestes Condicions Generals regulen les relacions entre Passi Garden Home (en endavant, l'empresa) i qualsevol individu inscrit en el programa Targeta Fidelitat Passi.
  2. Per identificar-se com a membre del programa i beneficiar-se dels avantatges, el titular haurà d'entregar la targeta fidelitat Passi a la caixera o al personal de l'empresa que ho requereixi.
  3. El finançament a 12 mesos sense interessos estarà subjecte a l'aprovació prèvia per part de la financera.
  4. Els titulars hauran de conservar els justificants de compra per al supòsit que sorgís algun conflicte en relació amb el seu dret als descomptes.
  5. L'empresa es reserva el dret de cancel•lar un determinat compte quan aquest no hagi registrat moviment durant un període de 12 mesos o més, prèvia notificació al titular amb almenys dos mesos d'antelació.
  6. Promocions no acumulables.
  7. La utilització de la targeta suposa l'acceptació d'aquestes Condicions Generals.

Una vegada realitzada la seva inscripció en el programa, el titular de la targeta consent que la informació continguda en el seu registre pugui ser emmagatzemada en un fitxer automatitzat, titularitat de l'empresa, sobre el qual els titulars podran exercir el dret d'accés, modificació i/o cancel•lació de dades. Si no desitgeu continuar rebent comunicacions, us preguem que remeteu un correu electrònic a tarjetacliente@passigardenhome.com. Així mateix, els titulars consenten l'ús de l'esmentada informació per a qualsevol activitat de màrqueting, publicitat i propaganda, d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 15 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.